دانستنی حقوقی

امضای مبایعه‌نامه به معنای واگذاری مالکیت خودرو است؟

برخی افراد در زمان فروش خودرو اقدام به امضای مبایعه‌نامه می‌کنند که به دلیل ناآگاهی در مورد عواقب امضای مبایعه‌نامه با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند و ممکن است خودروی خود را بدون دریافت کامل وجه از دست بدهند.گاهی پیش می‌آید که در زمان فروش خودرو خریدار و فروشنده توافق می‌کنند که ابتدا قولنامه تنظیم کنند و حتی فروشنده موافقت می‌کند تا زمان تنظیم سند رسمی و در مقابل دریافت بخشی از بهای خودرو، اتومبیل خود را در اختیار فرد خریدار قرار دهد. لازم است بدانید که تنظیم مبایعه‌نامه و امضای آن در قبال دریافت بخشی از وجه فروش خودرو، حکم فروش کامل آن را دارد و بعد از امضای مبایعه‌نامه دیگر آن خودرو متعلق به فروشنده نیست و خریدار با همان مبایعه‌نامه می‌تواند خودرو را به فرد دیگری بفروشد و این موضوع می‌تواند برای فروشنده اول خودرو تعهدات و مشکلاتی را به همراه داشته باشد. همچنین ممکن است فرد خریدار اقدام به سرقت با خودرو کند که عواقب آن بر عهده شخص فروشنده خواهد بود. از جمله مشکلات خرید و فروش قولنامه‌ای خودرو می‌توان به درخواست الزام به انتقال سند؛ الزام به انجام تعهدات برای فروشنده‌ای که سند به نام او نیست؛ درخواست فسخ معامله به دلیل معیوب بودن خودرو هنگام معامله و پنهان کردن آن توسط فروشنده؛ عدم پرداخت مبلغ خلافی هنگامی که خودرو در اختیار فروشنده بوده است؛ پرداخت نکردن بخشی از مبلغ خودرو از سوی خریدار؛ ایراد قانونی در مدارک خودرو مثل شماره بدنه و سند مالکیت آن؛ نداشتن سند مالکیت خودرو و معاوضه به صورت سند به سند اشاره کرد. قولنامه  یا مبایعه‌نامه مانند سایر قراردادهایی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می‌کنند، در دادگاه معتبر است و باید مفاد آن را اجرا کنند. برای رهایی از دردسر‌های فروش خودرو با مبایعه‌نامه لازم است در هنگام فروش خودرو بعد از دریافت کامل وجه خودرو، اقدام به تنظیم سند رسمی و تعویض پلاک به نام خریدار و در نهایت تحویل خودرو کنید تا از تمام دردسر‌ها و ضرر‌های حقوقی امضای مبایعه‌نامه دور بمانید.

جعل سنتی و رایانه‌ای

هرکسی اقدام به وارد کردن داده یا اطلاعات نادرست، تغییر یا حتی محو اطلاعات موجود در رایانه کند تا با ارایه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و.. سوءاستفاده‌ای کرده و چیزی را خلاف واقعیت نشان دهد، جاعل محسوب می‌شود و مطابق قانون با او رفتار خواهد شد. جرم با هر وسیله‌ای که انجام شود، جرم است و مهم نیست که از چه طریقی صورت می‌گیرد. بلکه مساله قابل ملاحظه آن است که عمل مجرمانه واقع شده باشد. به عنوان مثال، جعل از آن دسته اعمال مجرمانه‌ای است که به هر دو صورت سنتنی و رایانه‌ای انجام می‌شود. منظور از جعل سنتی یک سند یا نوشته، تغییر متقلبانه آن به ضرر دیگری است. در واقع، هر تغییری جعل نیست، بلکه لازم است تغییر با حیله و نیرنگ به کار رود و باعث ورود ضرر به دیگری شود. مانند اینکه فردی به طور متقلبانه در سند مالکیت خانه دیگری تغیر ایجاد و به این ترتیب، آن ملک را به نام خود کند. در این زمان می‌گوییم جعل واقع شده است.  همچنین بر اساس ماده 68 قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382 و ماده 6 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1389، هر کس اقدام به وارد کردن داده یا اطلاعات نادرست، تغییر یا حتی محو اطلاعات موجود در رایانه کند تا با ارایه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و.. سوءاستفاده‌ای کرده و چیزی را خلاف واقعیت نشان دهد، جاعل محسوب می‌شود و مطابق قانون با او رفتار خواهد شد. بنابراین جعل از طریق رایانه هم ممکن است.


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/175944/دانستنی-حقوقی/