مجازات مالخر در جرم سرقت چگونه است

برابر قانون مجازات اسلامی مالخری جرم است و مرتکب آن مجازات می‌شود مالخری در قانون ایران جرم است و اگر در صورت وقوع سرقت این جرم رخ دهد سارق مرتکب جرم مضاعفی شده است

برابر قانون مجازات اسلامی مالخری جرم است و مرتکب آن مجازات می‌شود. مالخری در قانون ایران جرم است و اگر در صورت وقوع سرقت این جرم رخ دهد سارق مرتکب جرم مضاعفی شده است.

در جرم مالخری مالخر باید مالی که دزدیده است را بفروشد یا به قول خودمان آن را آب کند. از این رو تعدادی افراد ضمن همدستی با سارقان، کار خرید و فروش این اموال را انجام می‌دهند که در قانون به آنها مالخر گفته می‌شود.

البته بعضی از مالخر‌ها با سارقان هم‌دست نیستند، ولی دنبال چنین اموالی می‌روند و معمولا معتادانی که لوازم منزل خود را در مقابل کمی مواد می‌فروشند، مشتری این مالخر‌ها می‌شوند.

اما طبق قانون خریدن مال مسروقه جرم است و اگر کسی این کار را آگاهانه انجام دهد برابر قانون مجازات اسلامی، مجازات خاصی برایش در نظر گرفته می‌شود. مطابق قانون مجازات اسلامی، هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به‌نحوی از آنجا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از 6 ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت