قانون جدید چک لازم الاجرا شد

از امروز به بعد قانون جدید چک لازم الاجرا می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود

از امروز به بعد قانون جدید چک لازم الاجرا می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

 از امروز شنبه ۲۲ آذر  دسته چک‌های جدید با مدت اعتبار حداکثر ۳ سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا و با قابلیت ثبت در سامانه صیاد منتشر خواهد شد.

مطابق با بخشنامه بانک مرکزی به  استناد ماده ۶ قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۹۷ ،دسته چک‌های جدید حداکثر با مدت اعتبار ۳ ‌سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت و بر همین اساس  در متن هر برگه چک علاوه بر درج شناسه یکتا (۱۶ رقم)، عبارت «تاریخ صدور این برگه چک حداکثر تا تاریخ ... معتبر است» نیز قید شده‌است.

بر این اساس ماده ۲۱ مکرر قانون یاد شده، صدور برگه چک‌های جدید در وجه حامل ممنوع می‌شوند و لازم است تمام صادرکنندگان چک، چک‌های جدید را صرفاً در وجه گیرنده مشخص صادر کنند.

چک‌های جدید که براساس ماده ۶ قانون مذکور صادر می‌شوند، قابلیت ثبت در سامانه صیاد را دارند و صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق درگاه‌های بانکی یا برنامک‌های موبایلی اطلاعات ذی‌نفع، مبلغ و تاریخ چک را در سامانه صیاد ثبت کنند.

انتقال چک‌های جدید نیز در سامانه صیاد میسر بوده، چنانچه گیرنده چک پس از تائید اطلاعات آن متمایل به انتقال چک به شخص دیگری (شخص ثالث) باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه‏/کدملی وی) ‌برای وی فراهم است.

در بخشنامه بانک مرکزی موارد مهمی که باید برای نوشتن  چک و صدور آن رعایت شود آمده است و بر اساس قانون  از امروز به بعد در صورتی که این موارد رعایت نشوند قوه قضاییه به عنوان نهاد قانونی می تواند با متخلفان برخورد کند.

رعایت های موارد قانونی در محکمه ها ضروری است و با متخلفان برخورد قانونی می شود.

منبع : باشگاه خبرنگاران