ماموران در چه مواردی حق استفاده از اسلحه را دارند؟

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان لرستان گفت ماموران برای دفاع از خود، دفاع از دیگری که جانش در خطر باشد، دستگیری سارق و راهزن، دستگیری زندانی در حال فرار، حفظ خود سلاح، حفظ اماکن طبقه بندی شده، تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و جلوگیری از ورود و خروج غیر مجاز در مرزها، حق استفاده از سلاح را دارند

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان لرستان گفت: ماموران برای دفاع از خود، دفاع از دیگری که جانش در خطر باشد، دستگیری سارق و راهزن، دستگیری زندانی در حال فرار، حفظ خود سلاح، حفظ اماکن طبقه بندی شده، تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و جلوگیری از ورود و خروج غیر مجاز در مرزها، حق استفاده از سلاح را دارند.

 به نقل از سازمان قضایی نیروهای مسلح در دوره یک روزه آگاه‌سازی پیشگیری از جرایم و تخلفات سپاه ازنا که با تدریس رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان لرستان برگزار شد، صیدمحمد محمودی رئیس سازمان قضایی استان در تشریح قانون بکارگیری سلاح گفت: مطابق ماده دو این قانون، یک مأمور باید ضمن سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله، آموزش‌های لازم را فراگرفته و در استفاده از سلاح تسلط کامل داشته باشد.

وی به مواردی که مأمور حق بکارگیری سلاح را دارد، اشاره و خاطرنشان کرد: برای دفاع از خود، دفاع از دیگری که جانش در خطر باشد، دستگیری سارق و راهزن، دستگیری زندانی در حال فرار، حفظ خود سلاح، حفظ اماکن طبقه بندی شده، تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و جلوگیری از ورود و خروج غیر مجاز در مرزها از جمله مواردی است که مأمور حق استفاده از سلاح را دارد.

این مقام قضایی به نکته مهمی در این ارتباط اشاره کرد و افزود: البته مأموران مسلح در صورتی مجاز به استفاده از اسلحه هستند که چاره دیگری برای دفاع نداشته باشند.

محمودی با بیان اینکه یک مأمور در بکارگیری سلاح باید به مانند یک مدیر عمل کند، گفت:  بند به بند قانون بکارگیری سلاح باید رعایت شودکه لازمه آن تسلط مأمور به قانون است و اگر نکات قانونی را رعایت کنید مطمئناً هیچ جرم یا کار خلاف قانونی رخ نمی‌دهد.

رئیس سازمان قضایی استان تأکید کرد: فرماندهان باید از آموزش و بررسی وضعیت جسمی و روحی نیروها قبل از اعزام به مأموریت غافل نشوند و خود مأموران نیز در یادگیری قانون و رعایت آن دقت بیشتری کنند تا خدای ناکرده مأموریت‌ها نتیجه عکس ندهد.