در چه مواردی می‌توان جلوی پرداخت چک را گرفت؟

در صورتی که چک به زمان سررسید و پرداخت آن رسیده باشد، نمی‌توان آن را پرداخت نکرد

در صورتی که چک به زمان سررسید و پرداخت آن رسیده باشد، نمی‌توان آن را پرداخت نکرد.

بر اساس برخی شرایط قانونی این امکان وجود دارد که صاحب چک بر اساس موارد قانونی جلوی پرداخت آن را بگیرد. بر اساس قانون، صادرکننده چک، ذی‎نفع یا قائم‎مقام قانونی او با ذکر اینکه چک گم شده یا به سرقت رفته است، می‌تواند جلوی پرداخت آن را بگیرد، همچنین در صورت اعلام اینکه چک جعل شده یا از طریق کلاهبرداری و خیانت در امانت گرفته شده است، می‌توان دستور عدم پرداخت وجه چک را به صورت کتبی به بانک داد. پس از صدور این دستور، بانک پس از احراز هویت از پرداخت وجه چک خودداری می‌کند و در صورت ارائه چک به بانک گواهی عدم پرداخت با ذکر علت اعلام‌شده صادر و تسلیم خواهد شد. همچنین دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است، شکایت کند و هر‌گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است، ثابت شود، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در قانون به پرداخت تمام خسارات وارده به دارنده چک محکوم می‌شود. در صورت تحصیل چک به واسطه ارتکاب جرم می‌توان دستور عدم پرداخت چک را به بانک صادر کرد، البته ممکن است موضوع از نظر محکمه فاقد وصف کیفری تشخیص داده شود.

منبع : روزنامه حمایت