آیا پوشیدن لباس ماموران نیروی انتظامی جرم است ؟

مطابق با قانون پوشیدن لباس ماموران نیروی انتظامی جرم به حساب می‌آید.

پانزدهم فروردین// آیا پوشین لباس ماموران نیروی انتظامی جرم است؟ هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های ماموران انتظامی ایران را به تن کند مجرم است.

مطابق با قانون پوشیدن لباس ماموران نیروی انتظامی استفاده از نشانه‌ها، مدال‌ها و سایر امتیازات دولتی، اگر منجر به گمراهی اشخاص شود جرم به حساب می‌آید.

پوشیدن لباس ماموران نیروی انتظامی سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۶ میلیون ریال دارد.

البته باید یه این نکته توجه داشت که پوشیدن لباس اگر برای نقش بازی کردن باشد هیچ مشکلی ندارد.

منبع : باشگاه خبرنگاران