آیا می توان آب و برق همسایه ای که شارژ نمی دهد را قطع کرد ؟

بر اساس قانون اگر همسایه‌ای شارژ آب و برق خود را پرداخت نکند، هیئت مدیره ساختمان می‌تواند انشعاب او را قطع کند

بر اساس قانون اگر همسایه‌ای شارژ آب و برق خود را پرداخت نکند، هیئت مدیره ساختمان می‌تواند انشعاب او را قطع کند.

آیا می‌توان آب و برق همسایه‌ای که شارژ نمی‌دهد را قطع کرد؟

دعوای میان ساکنان یک ساختمان بر سر پرداخت نکردن شارژ یکی از بزرگترین مشکلاتی است که همواره در ساختمان‌های مسکونی میان همسایگان به وقوع می‌پیوندد.

گاهی اوقات پیش می‌آید که یکی از همسایگان از پرداخت پول شارژ ساختمان خودداری می‌کند و وظیفه خود را انجام نمی‌دهد، اما سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که آیا مدیر ساختمان می‌تواند انشعاب‌های همسایه‌ای که پول شارژ را نمی‌دهد قطع کند یا خیر؟

بر اساس ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره 1 الحاقی این ماده در صورت امتناع یکی از همسایگان از پرداخت شارژ خود، هیئت مدیره ساختمان می‌تواند با فرد خاطی از طریق قطع کردن انشعاب‌های او مقابله کند.

هرگاه فردی شارژ خود را پرداخت نکند، هیئت مدیره ساختمان می‌تواند برای او اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن را تهیه کند و فرد خاطی باید ظرف مدت زمان 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را پرداخت کند، در غیر این صورت مدیر ساختمان می‌تواند انشعاب‌های مشترک او مانند شوفاژ، آب گرم، برق، گاز و تهویه را قطع کند.

اگر پس از قطع انشعابات مالک اقدام به تسویه حساب نکند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیره اظهار نامه‌ای را به فرد خاطی می‌دهد و پس از آن اجرائیه صادر خواهد شد.

منبع : باشگاه خبرنگاران