آیا پدر می تواند مادر را از دیدار فرزند محروم کند ؟

یک وکیل دادگستری درباره اقدام یکی از والدین مبنی بر محروم کردن پدر یا مادر از دیدار فرزند خود توضیحاتی داد

یک وکیل دادگستری درباره اقدام یکی از والدین مبنی بر محروم کردن پدر یا مادر از دیدار فرزند خود توضیحاتی داد.

اگر فردی اجازه دیدن فرزند را به همسرش ندهد چه مجازاتی را باید طی کند؟/ مجازات ممانعت از دیدن فرزند توسط همسر چیست؟  بر اساس قانون حمایت از خانواده، حضانت فرزند از بدو تولد تا 7 سالگی برعهده مادر است و پس از آن حضانت به پدر منتقل می‌شود، البته والدین می‌توانند گاهی اوقات خودشان توافق کنند که حضانت فرزند به چه کسی برسد، البته رسیدن حضانت فرزند به یکی از والدین به معنای آن نیست که دیگری از دیدن فرزند خود محروم شود.

حامد پروندی وکیل پایه یک دادگستری، درباره موضوع حضانت فرزند اظهار کرد: برای حضانت فرزند قوانین متعددی تدوین شده‌ است، حتی گاهی اوقات دادگاه خود با توجه به مصلحت فرزند و متناسب با حقوق بشر درباره حضانت او تصمیم‌گیری می‌کند.

وی با اشاره به قانون حمایت از خانواده گفت: مطابق ماده 40 قانون حمایت از خانواده هر فردی که از اجرای حکم دادگاه درباره حضانت فرزند خودداری کند یا مانع اجرای درست این حکم شود، با او مقابله می‌شود.

وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: حتی اگر فردی که حضانت به او رسیده است از استرداد طفل خودداری کند، بر حسب تقاضای ذی‌النفع و به دستور دادگاه فرد تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

پروندی با اشاره به مجازات فردی که مانع از دیدن فرزند می‌شود، گفت: ماده 54 قانون حمایت از خانواده درباره مجازات و محکومیت فردی که مانع ملاقات فرزندان با پدر یا مادرشان می‌شود، صحبت و مجازاتی را هم مقرر کرده است.

وی افزود: هرگاه فردی که حضانت فرزند به او سپرده شده است، از تکالیف مقرر خود خودداری کند یا مانع ملاقات فرزند با اشخاص ذی‌حق شود برای او مجازات تعیین شده است.

این وکیل پایه یک دادگستری درباره مجازات این فرد گفت: اگر هر یک از والدین که حضانت فرزند را برعهده دارند، مانع ملاقات فرزند با والد دیگری شوند، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه 8 و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شوند.

منبع : روزنامه حمایت