مجازات جایگزین حبس چیست و چگونه اعمال می شود ؟

یک وکیل دادگستری درباره مجازات‌های جایگزین حبس و چگونگی اعمال ‌آنها توضیحاتی داد

یک وکیل دادگستری درباره مجازات‌های جایگزین حبس و چگونگی اعمال ‌آنها توضیحاتی داد.

مجازات جایگزین حبس چیست و چگونه اعمال می‌شود؟ بر اساس قانون مجازات اسلامی برای برخی از مجازات‌ها می‌توان جایگزین پیدا کرد و این مجازات جایگزین حبس بر اساس قاعده و قوانین مخصوصی اجرایی می‌شود.

مهدی عزیز زاده ، درباره مجازات جایگزین حبس اظهار کرد: در ماده 64 قانون مجازات اسلامی مجازات جایگزین حبس نوشته شده‌اند.

او ادامه داد: این مجازات به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند؛  برای مثال انجام کار‌های عام المنفعه، پرداخت جزای نقدی، سپری کردن دوره مراقبت، انجام خدمات عمومی رایگان و محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله مجازات‌های جایگزین حبس هستند.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به چگونگی اجرایی شدن مجازات‌های جایگزین حبس گفت: ممکن است قاضی حکم دهد که فرد مجرم به انجام خدمات عمومی رایگان بپردازد برای مثال قاضی دستور دهد که مجرم به مناطق سیل زده برود و به آن‌ها کمک کند.

مجازات جایگزین حبس چه زمانی اعمال می‌شوند؟

عزیز زاده افزود: در قانون جرمی تحت عنوان اقدام علیه بهداشت عمومی وجود دارد در این مورد قاضی می‌تواند حکم دهد که بخشی از یک خیابان را به مدت چند ماه تمیز کند یا در صورت معتاد بودن مجرم قاضی مقرر می‌کند که او دوره مراقبتی را بگذراند و اعتیاد خود را ترک کند.

او درباره مواقعی که مجازات‌های جایگزین حبس اعمال می‌شوند بیان کرد: اگر مجازات کمتر از 3 ماه حبس باشد قاضی ملزم است مجازات‌های جایگزین حبس را اعمال کند.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: البته در مواقعی اگر جرم بیش از 3 ماه تا 6 ماه باشد و در صورت عدم وجود سابقه کیفری قاضی باید مجازات‌های جایگزین حبس را اعمال کند.

منبع : باشگاه خبرنگاران